Zakazite konsultaciju

Poštovani, svaka konsultacija uživo sa lekarom se naplaćuje. Cena konsultacije je 480 dinara (4 evra).

Navedite razlog zbog koga tražite konsultaciju, kao i period u kome bi Vam odgovaralo da bude održana. Odgovor ćete dobiti putem email-a ili telefonom u roku od 1h. Navedite način na koji želite da Vas kontaktiramo.

  

Slanjem zahteva za konsultaciju saglasni ste sa uslovima korišćenja

 

Napomena! Na web portalu e.LekarInfo.com nećete moći da dobijete dijagnozu Vaše bolesti, terapiju ili bilo koji drugi vid lečenja, već samo opšte informacije vezane za vaše zdravstveno stanje. Cilj ovog servisa nije da zameni, već da unapredi odnos između lekara i pacijenta. Odgovor na pitanje koje je upućeno putem elektronske pošte ne predstavlja medicnsku konsultaciju, zvanični medicinski stav, savet niti uputstvo i nije vam dozvoljeno da na osnovu ovog objašnjenja neposredno ili posredno izvedete bilo kakav postupak u vezi sa vašim ili tudjim zdravljem. Odgovor na Vaše pitanje namenjen je isključivo neformalnoj ličnoj informaciji, ne proizvodi odnos lekar-pacijent izmedju pošiljaoca i primaoca i nije zamena za neposredno dati profesionalni medicinski savet, dijagnozu, terapiju ili negu. S obzirom da se medicinske informacije menjaju svakodnevno, ovo pismo ne mora sadržati kompletne niti najnovije informacije koje su relevantne za odredjenu bolest ili zdravstveno stanje, te lekar koji odgovara na pitanje u svako doba zadržava pravo da promeni ili ažurira sadržaj odgovora. Odgovor na Vaše pitanje ne sugeriše upotrebu bilo kog leka, medicinske procedure, testa, analize ili proizvoda. Ni u kom slučaju ne treba da upotrebite sadržaj odgovora za postavljanje dijagnoze ili za terapiju bolesti ili drugog zdravstvenog stanja. Ukoliko mislite da imate zdravstveni problem, morate da kontaktirate nadležnog lekara na odgovarajuci nacin. Ni u kom sučaju ne smete da na osnovu sadržaja odgovora odložite odlazak kod nadležnog lekara, kao ni da zanemarite njegova uputstva. Ni u kom slučaju i ni na koji način lekar koji odgovara na Vaše pitanje ne može biti odgovoran za bilo koju Vašu odluku, delanje, nedelanje ili bilo koju vrstu štete koja bi mogla nastati kao posledica oslanjanja na informacije koje ste ovim putem dobili. Pristupanjem i korišćenjem web portala LekarInfo.com se podrazumeva da ste prihvatili sve gore navedene uslove

Celokupni iznos je: $0.00